Ακρογιάλι

Πολιτική Ακυρώσεων

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας για Διαμονή, παρακαλούμε σημειώστε τους ακόλουθους όρους:

* Για Ακύρωση πάνω από 41 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, δεν γίνεται καμία χρέωση και η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρο.
* Για Ακύρωση σε διάστημα 21 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης παρακρατείται ποσό ίσο με το 50% του συνολικού κόστους διαμονής.
* Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης χρεώνεται το 50% της συνολικής αξίας διανομής όπως αυτή ήταν προγραμματισμένη, για τις ημέρες που ακυρώνονται.
* Σε περίπτωση ακύρωσης 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας τα χρήματα δεν επιστρέφονται και έχετε το δικαίωμα να κάνετε κράτηση για τις ίδιες ημέρες και ίδια κατηγορία δωματίου σε άλλη χρονική περίοδο, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο και μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του κατάλυματός μας.